Giá:0.00K
Trang phục sơ mi dành cho nhân viên quản lý nam đơn giản mà lịch sự.  XỨng đáng là nhân viên uản lí của một khách sạn đẳng cấp. Hãy đến và cảm nhận sự khác biệt.
 • Msp: KSSMQLNA006
  Msp: KSSMQLNA006
 • Msp: KSSMQLNA002
  Msp: KSSMQLNA002
 • Msp: KSSMQLNA004
  Msp: KSSMQLNA004
 • Msp: KSSMQLNA005
  Msp: KSSMQLNA005
 • Msp: KSSMQLNA001
  Msp: KSSMQLNA001
 • Msp: KSSMQLNA003
  Msp: KSSMQLNA003

Các sản phẩm trong nhóm được kí hiệu bằng các mã :

KSSMQLNA001, KSSMQLNA002, KSSMQLNA003, KSSMQLNA004, KSSMQLNA005, KSSMQLNA006, KSSMQLNA007, KSSMQLNA008, KSSMQLNA009, ...