Tinhvan Fashion xin giới thiệu bộ sản phẩm mới cho nhân viên bồi bàn- bar- lễ tân nhà hàng- khách sạn. Bộ sản phẩm dành cho nhân viên bôi bàn và phục vụ tại bar- nhà hàng với rất nhiều mẫu  mã và chất liệu khác nhau để quý vị lựa chọn. Vui lòng kích vào ảnh để xem chi tiết.
Giá:0.00K
Tinhvan Fashion xin giới thiệu bộ sản phẩm mới cho nhân viên bồi bàn- bar- lễ tân nhà hàng- khách sạn. Vui lòng kích vào ảnh để xem chi tiết. Bộ sản phẩm bao gồm các mẫu: KSDBNHKS001, KSDBNHKS002, KSDBNHKS003, KSDBNHKS004, KSDBNHKS005, KSDBNHKS006, KSDBNHKS007, KSDBNHKS008, KSDBNHKS009, KSDBNHKS010, KSDBNHKS011, KSDBNHKS012, KSDBNHKS013, .....
 • Msp: KSDBNHKS012
  Msp: KSDBNHKS012
 • Msp: KSDBNHKS002
  Msp: KSDBNHKS002
 • Msp: KSDBNHKS004
  Msp: KSDBNHKS004
 • Msp: KSDBNHKS006
  Msp: KSDBNHKS006
 • Msp: KSDBNHKS010
  Msp: KSDBNHKS010
 • Msp: KSDBNHKS001
  Msp: KSDBNHKS001
 • Msp: KSDBNHKS003
  Msp: KSDBNHKS003
 • Msp: KSDBNHKS005
  Msp: KSDBNHKS005
 • Msp: KSDBNHKS007
  Msp: KSDBNHKS007
 • Msp: KSDBNHKS008
  Msp: KSDBNHKS008
 • Msp: KSDBNHKS009
  Msp: KSDBNHKS009
 • Msp: KSDBNHKS011
  Msp: KSDBNHKS011
 •