Đồng phục dành cho nhân viên lễ tân, bar, bồi bàn tại các khách sạn cao cấp. Mời các bạn tham khảo và lấy ý tưởng.
Giá:0.00K

Các sản phẩm trong nhóm được kí hiệu bằng các mã:

KSBLTKSTD001, KSBLTKSTD002, KSBLTKSTD003, KSBLTKSTD004, KSBLTKSTD005, KSBLTKSTD006, KSBLTKSTD007, KSBLTKSTD008, KSBLTKSTD009, ....

 • Msp: KSBLTKSTD001
  Msp: KSBLTKSTD001
 • Msp: KSBLTKSTD003
  Msp: KSBLTKSTD003
 • Msp: KSBLTKSTD005
  Msp: KSBLTKSTD005
 • Msp: KSBLTKSTD002
  Msp: KSBLTKSTD002
 • Msp: KSBLTKSTD004
  Msp: KSBLTKSTD004
 •